סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בנציגה הדיגיטלית | לאומי קארד

תנאי שימוש בנציגה הדיגיטלית

 

​השירות המוצע לך, מחזיק בכרטיס לאומי קארד, באתר של לאומי קארד הינו בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של לאומי קארד, לרבות, אך לא רק, התחייבויותיך בעת השימוש בשירות, ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בהם. השימוש בשירות זה בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.

  1. הנציגה הדיגיטלית של לאומי קארד מהווה יישום באתר ו/או במכשיר המהווה כלי עזר אשר יסייע לך על-ידי הצגת נתונים, המלצות, הצעות ועדכונים שונים ("הנתונים"). הנציגה הדיגיטלית הנה כלי עזר בלבד, אשר אינו מציג את כלל נתוניך, ואינו בא להחליף ניהול אחראי ונכון של פעולותייך.

  2. חלק מההתראות שיוצגו לך באמצעות הנציגה הדיגיטלית מבוססות על סיווגים קיימים ונתונים אחרים כפי שהם מופיעים במערכות לאומי קארד ברגע נתון. הנתונים אשר יוצגו לך, יוצגו באופן תמציתי בלבד, והם עשויים להיות חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המוצג על-ידי הנציגה הדיגיטלית.

  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנתונים המופיעים בנציגה הדיגיטלית לבין המידע במערכות לאומי קארד, יקבעו הנתונים במערכות לאומי קארד.

  4. הנציגה הדיגיטלית עשויה לפנות אליך בהצעות והמלצות לביצוע פעולות שונות על-ידיך, בין באמצעות האתר ו/או המכשיר ובין באמצעות שירות הלקוחות של לאומי קארד. אין בהצעות והמלצות אלה כדי להחליף ניהול אחראי ונכון של פעולותייך ואין בהם כדי לגרוע מאחריותך לפי הסכם זה.