סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים – אפליקציה פנים ארגונית

תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים – אפליקציה פנים ארגונית (AppDate)

כללי
השירותים המוצעים לך, עובד/ת חברת לאומי קארד בע"מ ("לאומי קארד"), או עובד חיצוני אשר לו הרשאות חברה ("עובד") באפליקצית עובדי  לאומי קארד למכשירים תומכים ("האפליקציה") ו/או בכל שירות דיגיטלי אחר שלאומי קארד תציע לעובדי החברה מפעם לפעם הינם, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האפליקציה וכל שירות דיגיטלי אחר של לאומי קארד לעובדיה ייקראו להלן וביחד: "השירותים" או "השירותים הדיגיטליים".
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך ("המשתמש") לתנאי השימוש המפורטים להלן.
לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש".
מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
ייתכן ולאתרים מסוימים המופעלים על ידי לאומי קארד ו/או מי מטעמה ו/או בשיתוף עימה יהיו תנאי שימוש נוספים. במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הספציפיים.
א. הגדרות
1.    למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1.    "האפליקציה"– אפליקציה של לאומי קארד לעובדי החברה למכשירים תומכים, הניתנות להורדה מחנויות האפליקציות של AppStore) Apple) ו/או Google Play) Google) ו/או כל חנות אפליקציות אשר תאפשר להוריד את האפליקציה בעתיד.
1.2.    "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.
ב. השירותים
2.    תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים הדיגיטאליים באפליקציה, ובכל דרך אחרת שתציע לאומי קארד מעת לעת. הינך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי השירותים יועמדו לרשותך עם הפעלתם.
3.    מובהר, כי השירותים המוצעים כיום ניתנים עבור עובדי לאומי קארד בלבד. מובהר, כי רק אדם שיזוהה במערכות לאומי קארד כמי שהינו עובד חברה ו/או כמי שמוסמך או מורשה לקבל את השירותים, יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות השירותים.
4.    לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים מסוימים עבור עובדים מסוימים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
5.    מובהר, כי הפרסום שיופיע בשירותים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים של המשתמש, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי.
6.    השירותים עשויים לאפשר העברה ו/או פרסום מסרים על ידי משתמשים שונים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ולאומי קארד לא תישא בכל אחריות בגינם.
7.    ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידיו.
8.    במהלך השימוש בשירותים באמצעות האפליקציות, תשלחנה לך הודעות והתראות שונות מהאפליקציות, הכוללות מידע רלוונטי. בשימושך בשירותים אלה, הנך מאשר קבלת הודעות והתראות אלו. ביכולתך לחסום קבלת הודעות והתראות מהאפליקציות באמצעות מסך ההגדרות של מכשירך.
אודות האפליקציה הפנים-ארגונית לעובדי לאומי קארד - AppDate
9.    לאומי קארד עושה את מירב המאמצים להעניק לך את המידע העדכני ביותר, כדי שתוכל ליהנות מכל היתרונות.
10.    תוכל להביע את דעתך על האפליקציות באמצעות כתיבת משוב למייל הפורטבלו- portal@leumi-card.co.il
11.    אפליקציית לאומי קארד לעובדי החברה- AppDATE מאפשרת לך בכל מקום ובכל זמן להתעדכן, להתעניין, לקבל מידע ולבצע פעולות בפשטות, בנוחות וביעילות.
12.    באמצעות האפליקציה תוכל צפייה ביומן שלך, בסידור העבודה, להירשם לפעילויות ארגוניות, להגיש בקשות להרשאות, לאשר הרשאות כמנהל, לצפות בתפריט חדרי האוכל, לטעון כרטיס גיפט קארד חד פעמי, להעביר פרטי חברים למשרות בלאומי קארד, לצפות בדף הקשר הארגוני ובימי ההולדת של העובדים.
13.    חלק מהנתונים שיוצגו לך באמצעות האפליקציה (לרבות הודעות שיישלחו אליך באמצעות האפליקציה) מבוססים על סיווגים קיימים ונתונים אחרים כפי שהם מופיעים במערכות לאומי קארד ברגע נתון. הנתונים אשר יוצגו לך, יוצגו באופן תמציתי בלבד והם עשויים להיות חלקיים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המוצג והסיווגים המוצגים לך באמצעות האפליקציה.
14.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנתונים המופיעים באפליקציה ו/או יישלחו אליך באמצעות האפליקציה לבין המידע במערכות לאומי קארד, יקבעו הנתונים במערכות לאומי קארד.
15.    שים לב! בעת התקנת האפליקציה והרישום תידרש לאמת את המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באפליקציה. באפשרותך להשתמש באפליקציה אך ורק באמצעות המכשיר אותו אימתת. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבדך להשתמש במכשירך האישי. כמו כן, כאשר אינך עושה שימוש במכשיר עליך להקפיד על נעילתו באמצעות סיסמא שהוגדרה על ידיך, ואשר ידועה לך בלבד. בכל מקרה של אבדן או גניבה של מכשירך או בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש לרעה במכשיר, עלייך לפנות מיידית למוקד התמיכה של לאומי קארד לצורך חסימת השימוש באפליקציה ובשירותים באמצעות המכשיר.
ג. התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים
הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
16.    התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
17.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש לאומי קארד לצורך אספקת השירותים.
18.    הפצת דואר זבל (spam), או הפצה של כל דואר אחר העשוי לפגוע באופן כלשהו בשרתים באמצעותם מופעלים השירותים הדיגיטליים.
19.    שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את השירותים וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
20.     פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.
21.    הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של לאומי קארד.
22.     שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים.
23.    להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
24.    להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.
25.    השירותים אותם מציעה לאומי קארד  מהווים קניינה הרוחני של לאומי קארד. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
26.    הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.
27.    כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של לאומי קארד ו/או של כל גורם שהוא.
ד. רישום לשירותים  
28.    השירותים מותנים ברישום קודם. במידה וכך, יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.
29.    במהלך הרישום לשירותים ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים.
30.    הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות לאומי קארד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך לאומי קארד. לאומי קארד לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות הסכם זה.
31.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הפעולות המבוצעות באמצעות האפליקציה נרשמות ומתועדות על ידי לאומי קארד.
32.    לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברת לאומי קארד את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.
ה. סעדים
33.    לאומי קארד תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
33.1.    אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.
33.2.    אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.
33.3.    אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.
33.4.    אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.
ו. אחריות וסיכונים
34.    מובהר, כי מערכותיה של לאומי קארד, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי לאומי קארד או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. לאומי קארד משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
35.    מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי לאומי קארד בהתאם להנחיות הלקוח ו/או הנחיותיו של מי שנחזה ללקוח, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של לאומי קארד. כמו-כן עליך להודיע מיד ללאומי קארד על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בסיסמאותיך או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של לאומי קארד יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה של נהלי אבטחת המידע של לאומי קארד.
36.    מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, לאומי קארד תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת לאומי קארד, ולאומי קארד עשתה מאמץ סביר למנעם:
36.1.    שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
36.2.    תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.
36.3.    חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מלאומי קארד באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.
36.4.    מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
ז. אפליקציית לאומי קארד
37.    לצורך השימוש באפליקציות לאומי קארד יש להוריד אותן מחנות האפליקציות של חברת Apple ו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר זאת בעתיד.
38.    מובהר, כי חברת Apple ו- Google אינן צד לתנאי שימוש אלה. האחריות לאפליקציות ולתוכן המוצג בהן הינה של לאומי קארד בלבד. מובהר, כי במקרה של סתירה בין תנאי השימוש באפליקציות על-פי כתב זה לתנאי השימוש שנקבעו ביני לבין חנות האפליקציות יגבר האמור בתנאי החנות.
39.     רישיון השימוש באפליקציות שמוענק לך הינו רישיון אישי ובלתי ניתן להעברה, לשימוש במכשיר שבבעלותך או בשליטתך ובהתאם לתנאי השימוש שנקבעו ב-Terms of Service של חנות האפליקציות ובתנאי שימוש אלה.
40.    שים לב! בעת התקנת האפליקציות והרישום תידרש לאמת את המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באפליקציה. באפשרותך להשתמש באפליקציה אך ורק באמצעות המכשיר המאומת. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבדך להשתמש במכשירך האישי. כמו כן, עליך להקפיד על נעילת המכשיר באמצעות סיסמא שהוגדרה על ידיך, ואשר ידועה לך בלבד, כאשר אינך עושה שימוש במכשיר.
41.    לאומי קארד אחראית לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציות אשר יסופקו בהיקף הנדרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של לאומי קארד מעת לעת, ובכפוף לכל דין. ל-Apple ו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציות של לאומי קארד בעתיד אין כל אחריות שהיא לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציות.
42.    לאומי קארד אינה אחראית לכל נזק, פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת (download) ו/או התקנת האפליקציות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן ("נזקים"). למרות האמור לעיל, לאומי קארד לא תהיה פטורה מאחריות ככל שזו חלה עליה על-פי דין. המשתמש מתחייב בזאת כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, הוא יבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות לפני הורדת ו/או התקנת כל גרסה של האפליקציה.
43.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאומי קארד ולא Apple ו-Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה לאומי קארד בעתיד הינה הכתובת לכל טענה שלך או של צד שלישי כלשהו הקשורה לאפליקציות או להחזקתן על ידיך ו/או לשימוש באפליקציות, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור:
43.1.    טענה בגין אחריות למוצרים;
43.2.    כל טענה לפיה האפליקציה, אינה עומדת בדרישות הדין או דרישות רשויות מוסמכות;
43.3.    טענות העולות מכוח חוקי הגנת הצרכן;
43.4.    תביעה של צד שלישי כלשהו לפיה האפליקציה או החזקתה או השימוש בה על ידי מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי.
להסרת ספק, יובהר כי אין באמור לעיל כשלעצמו כדי להטיל אחריות כלשהי על לאומי קארד.
43.5.    תנאי שימוש אלה מהווים חוזה לטובת צד שלישי ביחס לחברת Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציות של לאומי קארד בעתיד וחברות הבנות שלהן. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש תקנה ל-Apple ו-Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה בעתיד את הזכות (ו-Apple ו-Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה בעתיד תחשב כמי שקיבלה על עצמה את הזכות) לאכוף את זכויותיה על-פי תנאי שימוש אלה כלפיך, בהיותה צד שלישי מוטב על פיהם.
ח. פרטיות
44.    כללי
בכדי להשתמש בשירותים בנוחות וביעילות, תידרש לספק ללאומי קארד את פרטי המשתמש והסיסמא שלך למערכות לאומי קארד (להלן: "המידע"). הפרטים אשר יסופקו ללאומי קארד, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות לאומי קארד, או על ידי מידע דומה שסופק ללאומי קארד, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר ללאומי קארד כדין.
45.    להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת לאומי קארד באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים (להלן: "מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי לאומי קארד רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. לאומי קארד נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת לאומי קארד לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
46.    מדיניות הפרטיות של לאומי קארד יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו לאומי קארד תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו לאומי קארד משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, לאומי קארד תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
47.     מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים.
48.    לאומי קארד אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של חברת לאומי קארד. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
49.    לאומי קארד מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי לאומי קארד.
50.    לאומי קארד משתמשת במידע שנאסף אודותיך, בעת השימוש בשירותים, למטרות ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של לאומי קארד וכן לצרכי אבטחת מידע.
51.    גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים
51.1.    לאומי קארד לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
51.2.    לאומי קארד תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, בעת השימוש בשירותים, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
53.2.1    חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בפרטיך, לפי העניין. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו לאומי קארד.
53.2.2    לאומי קארד תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
53.2.3    במקרה בו לאומי קארד תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
53.2.4    העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.
ט. קישורים לאתרים חיצוניים
52.    ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, ללאומי קארד אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, לאומי קארד אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.
53.    במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למרכז התמיכה בלאומי קארד.
י. גיל ואחריות כללית
54.    הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין לאומי קארד, הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.
יא. הפסקת השירות
55.    אם ברצונך לבטל את השימוש בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת ע"י הסרת האפליקציה ממכשירך.
56.    מובהר, כי בכל עת תוכל לשוב ולהירשם לשירותים לאחר ביטול השימוש.
57.    לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, על-ידי מתן הודעה על כך.
יב. סמכות שיפוט
58.    השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.
59.    סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של לאומי קארד להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.


אבטחת האפליקציה
1. לאומי קארד רואה באבטחת המידע של עובדיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי האבטחה מתקדמים ומתוחכמים.
2. נתקלתם במקרה חריג? שילחו דוא"ל למחלקת אבטחת המידע של לאומי קארד בכתובת abuse@leumi-card.co.il.
תיבת דואר אלקטרוני זו מיועדת לפניות בנושא חשד הונאות בלבד. פניות בנושאי שירות ונושאים אחרים, יש להשאיר בעמוד "צור קשר" באתר.
3. פעולות הננקטות לצורך אבטחת המידע:
3.1. הצפנת המידע, אשר עובר בין מכשירך לבין המערכות הממוחשבות של החברה.
3.2. הקפדה על זיהוי העובד בעת הרישום למערכת ובעת השימוש בשירותים השונים.
3.3. הקפדה על החלפת הסיסמא של הלקוח כל 6 חודשים, או כל פרק זמן אחר שייקבע על ידי לאומי קארד בכפוף לכל דין, כפי שמקובל במערכות הארגון
3.4. הקפדה על חסימת הלקוח במידה ולא ביצע שימוש בשירותים במשך 6 חודשים, או כל פרק זמן אחר שייקבע על ידי לאומי קארד בכפוף לכל דין.
3.5. הקפדה על חסימת חשבון משתמש במידה ונעשו בו מספר ניסיונות כניסה כושלים ברציפות.
3.8. הגנה על השירותים, לרבות על המידע הנשמר בהם, בעזרת האמצעים המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום.
מדיניות הפרטיות
4. כמו כן, במסגרת מדיניות החברה לשמירה על פרטיות הלקוח, לאומי קארד לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודות עובדיה, כפי שנמסר לה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמת העובד בלבד, ובמידה והנתונים דרושים לשם אספקת שירותים ללקוח ובהתאם לבקשתו.
שים/י לב! המידע בדבר תנאי השימוש באתר לאומי קארד ו/או אפליקציות לאומי קארד והמידע בדבר מדיניות החברה לשמירה על פרטיות הלקוח הינו בכפוף לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של לאומי קארד.
5. לאומי קארד לא תעקוב אחרי נתוני המכשיר/ים של עובדיה. שאינם קשורים לאפליקציה.
כיצד ניתן לשמור על פרטיות המידע
5. עובדים נכבדים, להלן אמצעים נוספים לשמירה על סודיות המידע שלכם:
•    היזהרו מהודעות דוא"ל מזויפות. למידע נוסף בנושא
•    שימו לב: לעולם אל תמסרו את סיסמתכם לאדם אחר.
•    בשום מקרה לא תתבקשו, באופן יזום על ידי לאומי קארד, לנקוב בסיסמתכם באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל.
•    הקפידו להחליף את סיסמתכם בתדירות גבוהה, למניעת גילויה. בכל מקרה בו קיים חשש כי הסיסמה ידועה לגורם נוסף – החליפו אותה מיד.
•    הקפידו לצאת מן השירות באופן מסודר עם סיום פעילותכם באתר.
•    במידה ומתעורר חשד כלשהו לגבי אי תקינותם של תהליך הרישום ו/או הגלישה, אנא הקפידו להודיע למרכז התמיכה של לאומי קארד.
אבטחת אפליקציות לאומי קארד
8. לאומי קארד מיישמת אמצעים מתקדמים לאבטחת פעילותך, לשמירה על פרטיותך ולהגנה על סודיות המידע. עם זאת, קיימת חשיבות רבה להקפדה על אמצעי זהירות ולשמירה על מספר כללים פשוטים:
•    יש להשתמש במכשירך המופעל לפי הוראות הספק ולא במכשיר שנפרץ או שבוצעו בו שינויים.
•    השתמש רק באפליקציות התקניות שמקורן בחנויות האפליקציות (AppStore, Google Play ו/או כל חנות אפליקציות אחרת אשר תאפשר את הורדת אפליקציות לאומי קארד בעתיד).
•    בעת הורדת האפליקציה  יש לשים לב ששמה הוא APPDATE  ושהמפיץ הוא לאומי קארד.
שים לב! בעת התקנת האפליקציה והרישום תידרש לאמת את המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באפליקציה. באפשרותך להשתמש באפליקציה אך ורק באמצעות המכשיר באמצעותו הזדהית. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבדך להשתמש במכשירך האישי. בכל מקרה של אבדן או גניבה של מכשירך או בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש לרעה שבוצע במכשירך, יש לפנות למוקד התמיכה של לאומי קארד לצורך חסימת השימוש באפליקציה ובשירותים באמצעות המכשיר.

תנאי שימוש בשירות כניסה באמצעות טביעת אצבע באפליקציות של לאומי קארד
כללי
לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בשירות הזיהוי הביומטרי.
שירות הזיהוי הביומטרי מתבסס על טביעות האצבע המוגדרות במכשירך (כמפורט להלן), ויאפשר לך להיכנס לאפליקציה באמצעותה, כאמצעי הזדהות חלופי להקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך. הזדהות ביומטרית תאפשר לך להזדהות באופן מהיר באפליקציה, והיא תספק זיהוי טוב יותר שלך ושימוש בטוח יותר בשירותים, בכפוף לתנאי השימוש להלן (להלן: "השירות").
השירות עושה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע של חברת Apple Inc. (להלן: "Apple"), כניסה באמצעות טביעת אצבע, המשווק כיום במסגרת מערכת iOS הקיימת במכשירים שונים של מתוצרת Apple. כניסה באמצעות טביעת אצבע הינו מנגנון נעילה ביומטרי המאפשר למשתמשים לעשות שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע של מכשירים המיוצרים על-ידי Apple לזיהוי מהיר שלהם, זאת על מנת להוסיף שכבת אבטחה נוספת למידע הנמצא על-גבי המכשיר. לפרטים נוספים לגבי מנגנון כניסה באמצעות טביעת אצבע: https://support.apple.com/en-us/HT5949.
ככל שהינך משתמש במכשיר המבוסס על מערכת ההפעלה Android התומכים בשירות, השירות יעשה שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע של מכשירך.
הגדרות
1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
1.1. "האפליקציה" - אפליקצית עובדי לאומי קארד לטלפונים סלולאריים ומכשירים ניידים תומכים אחרים.
1.2. "המכשיר" – iPhone, iPad וכן כל מכשיר נייד אחר מתוצאת חברת Apple התומך בשירות Touch ID, וכן מכשירים המבוססים על מערכת ההפעלה Android (גרסת Marshmallow ומעלה, וכן מכשירים ניידים מתוצרת חברת סמסונג) אשר תומכים בשירות זה ו/או כל מכשיר נייד אחר שיתמוך בשירות זה בעתיד, שהנם ו/או שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירות ההזדהות בטביעת אצבע וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.
רישום ושימוש בשירות
2. לאחר הזדהות מוצלחת ללאפליקציה (באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך), תתבקש לאשר הזדהות וכניסה באמצעות טביעת אצבע.
3. באם טרם הגדרת את טביעת האצבע שלך, והנך מעוניין לעשות כן, תועבר למסך של מערכת ההפעלה של מכשירך, בו תתבקש להגדיר את טביעת האצבע שלך במערכת. לאחר שתגדיר את טביעת האצבע שלך (או במידה וכבר הגדרת בעבר את טביעת האצבע שלך במהלך הגדרת מערכת ההפעלה של מכשירך), בכל הגעה עתידית למסך ההזדהות ל"איזור האישי", תועבר למסך של מערכת ההפעלה, בו תתבקש להזדהות באמצעות טביעת האצבע שלך.
4. במידה וזיהוי טביעת האצבע שלך על-ידי מערכת ההפעלה של מכשירך תצליח, תתבצע כניסה לאפליקציה, במקום שתצטרך להקליד את שם המשתמש והסיסמה שלך.
שים לב שלאחר מספר כישלונות בזיהוי טביעת האצבע שלך על-ידי מערכת ההפעלה של מכשירך, יוצג בפניך מסך ההזדהות הרגיל ל"איזור האישי" באפליקציה, ותתבקש להקליד את שם המשתמש והסיסמה שלך.
שים/י לב! לאחר הגדרת טביעת אצבע במכשירך, תתאפשר כניסה לאפליקציה, בנוסף לאמצעי הגישה הקיימים, גם באמצעות כל אחת מטביעות האצבע אשר הוגדרו במכשיר.
לכן, טרם הרישום והשימוש בשירות, יש להסיר כל טביעת אצבע של אחרים ממכשירך. אי הסרת טביעות אצבע של אחרים ממכשירך תאפשר לבצע פעולות באמצעות האפליקציה, ותחשוף אותך לסיכונים הנלווים לכך. יש להקפיד כי מכשירך נמצא בכל עת בשימושך הבלעדי, ומוגן בקוד נעילה הידוע לך בלבד.
סיכונים ואחריות
5. לאומי קארד אינה שומרת את טביעת האצבע שלך, כפי שהגדרת אותה במנגנון סריקת טביעת האצבע של חברת Apple. טביעת האצבע שהגדרת, נשמרת על מכשירך, בלבד.
6. בכפוף לאמור בכל דין, לאומי קארד אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש במנגנון סריקת טביעת האצבע של Apple ("כניסה באמצעות טביעת אצבע"), לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן (להלן: "נזקים"). ידוע לך, כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לפעול בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים ולתנאי השימוש המפורטים להלן.
7. השימוש בשירות נחשב מהימן ובטוח, אולם אין וודאות מוחלטת כי לא ניתן להעתיק, בתנאים ובאמצעים מסויימים, את טביעת האצבע שלך ממכשירך. כמו כן, השימוש בשירות מותנה בהתחייבותך כי טביעת האצבע שהוגדרה על-ידיך במכשירך הנה שלך בלבד, וכי לא תגדיר במכשירך טביעות אצבע שאינן שייכות לך, כל עוד הנך עושה שימוש באפליקציות. הפרה של האמור חושפת את חשבונך לסיכון של כניסה אליו של מי שאינם מורשים לכך.
באם הנך מעוניין להגדיר טביעות אצבע שאינן שייכות לך על מכשירך (או אם כבר מוגדרות טביעות אצבע שאינן שייכות לכך על מכשירך), הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירות הזיהוי הביומטרי, ולהמשיך ולהזדהות ל"איזור האישי" באפליקציה באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך.
8. הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על מכשירך, ולפעול בהתאם להנחיות לאומי קארד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך לאומי קארד. לאומי קארד לא תישא באחריות במידה ומסרת את מכשירך או את סיסמתך לאחר, למעט מסירתם למורשים בהתאם לתנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים.
בכל פעם שתחליף סיסמה, הכניסה הראשונה ל"איזור האישי" תתבצע באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמה שלך, ותידרש להסכים מחדש לשימוש בשירות.
9. בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה של מכשירך, יש לבצע החלפה מידית של סיסמתך (אשר תדרוש, כאמור, הסכמה מחודשת לשימוש בשירות).
10. בכל מקרה של העברת מכשירך לאדם אחר, עליך להתנתק מהארנק הדיגיטלי, באמצעות תפריט "הגדרות", טרם העברת המכשיר לאדם אחר.
11. באפשרותך לבטל את שירות הזיהוי הביומטרי בכל עת, באמצעות כניסה לתפריט ה"הגדרות" באפליקציות. אם נרשמת לשירות בכמה מכשירים, עליך לחזור על פעולה זו בכל אחד מן המכשירים שבהם התקנת את השירות.
סמכות שיפוט
12. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של לאומי קארד להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

  • שתפו