סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים

הלוואה מיידית ללא כרטיס אשראי

עד 60,000 ₪ ועד 60 תשלומים ללקוחות כל הבנקים

​​הלוואה לכל מטרה בנוסף למסגרת העו"ש בבנק

קבלת הכסף לחשבון תוך 3 ימי עסקים

ללא בטחונות וערבים

ללא צורך בהנפקת כרטיס אשראי

כן, תנו לי הצעה להלוואה משתלמת!

לצרכי זיהוי בלבד

*כל השדות הם שדות חובה. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור לאומי קארד ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף. *כפוף לתנאי ההצטרפות ולריבית הפרסונלית שתקבע ע"י לאומי קארד. *תקופת ההלוואה: 3 – 60 חודשים, ריבית מקסימלית שנתית: p+12.25% בהלימה לסיכון הלקוח. *אין עמלות או עלויות נוספות. *לדוגמא: הלוואה על סך 20,000 ₪ ל–20 חודשים בריבית פריים+4% שהינה ריבית שנתית של 5.6% (ריבית הפריים הינה 1.6% נכון לפברואר 2017), ריבית מתואמת 5.75%. בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 20,994 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. *עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. *אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הצעת ההלוואה תינתן בהתאם לנתוניו האישיים של כל לקוח. *לאומי קארד שומרת לעצמה את הזכות לפנות לחברות שירות נתוני אשראי על מנת לקבל החלטה האם לאשר עבורך את ההלוואה ואת סכומה.