סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים

יש לכם הלוואה?

מחזרו אותה עכשיו בלאומי קארד ותרוויחו יותר

​החלפת ההלוואה הקודמת בהלוואה חדשה בתנאים משופרים

תהליך פשוט וקצר

מלאו את הפרטים ותוכלו לשפר את ההלוואה

לצרכי זיהוי בלבד

*ההלוואה כפופה לאישור לאומי קארד ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף. ​*הצעת ההלוואה תינתן בהתאם לנתוניו האישיים של כל לקוח. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *תקופת ההלוואה: 3 – 60 חודשים, ריבית מקסימלית שנתית: p+12.25% בהלימה לסיכון הלקוח. *לדוגמה: הלוואה על סך 20,000 ₪ ל–20 חודשים בריבית פריים+4% שהינה ריבית שנתית של 5.6% (ריבית הפריים הינה 1.6% נכון למאי 2017), ריבית מתואמת 5.75%. בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 20,994 ₪. *דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. *עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. *אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *בכפוף לתעריפון העמלות של לאומי קארד.