סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית אודות לאומי קארד לאומי קארד למען הסביבה

לאומי קארד למען הסביבה

הנהלת חברת לאומי קארד מתחייבת לפעול לאימוץ ולהטמעת תקן בינלאומי להגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים.

 

מדיניות איכות הסביבה של לאומי קארד


 

במסגרת פועלה של לאומי קארד בקרב הקהילה שבה היא פועלת לרווחתה, אימצה לאומי קארד מדיניות פעולה אקטיבית במגוון תחומים כדי להתייחס להשפעות הסביבתיות של פעילותה על משאבי הטבע והאקלים.אנו בלאומי קארד מתייחסים לפעילותנו הסביבתית במלוא הרצינות בדומה לדרך שבה אנו נוהגים בהתנהלותנו הפיננסית. אנו סבורים שחובת לאומי קארד להשיג התייעלות והשתפרות מתמדת בהגנה על משאבי הטבע שהופקדו בידינו עבור הדורות הבאים. לפיכך הגדרנו את מדיניות איכות הסביבה של לאומי קארד, על פי העקרונות הבאים:

לאומי קארד מכירה בשייכות משאבי הטבע כנכסי הציבור המקומי, הארצי והעולמי וכן בזכותם של הדורות הבאים לבעלות על משאבי הטבע.הנהלת לאומי קארד מחויבת לעקרון הקיימות ותפעל לפיתוח הארגון באופן בר קיימא תוך כדי איזון סביבתי וכלכלי בראייה דורית ורב דורית. כמו כן, הארגון בראשות ההנהלה ייזום, יוביל וינהיג יוזמה סביבתית ולא יפעל כמגיב בלבד.הנהלת חברת לאומי קארד מתחייבת לפעול לאימוץ ולהטמעת תקנים בינלאומיים ולהגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים. הארגון מחויב לזהות את ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות בנושאים הבאים:

 

 • פליטות לאוויר.

 • חדירות למים אל מי נגר, מי תהום ושפכים.

 • ניהול פסולת (ניצול, הפחתה, מחזור, השלכה נאותה).

 • זיהום קרקע (שפיכה או נזילה של חומרים לקרקע).

 • השפעות על הקהילה כגון רעש, תנועה, קרינה, אבק.

 • ניצול חומרי גלם, חיסכון באנרגיה ומים.

ההנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור הגנת הסביבה בכל סקר הנהלה. ההנהלה תפעל, לבצע, לשמר ולשפר בהתמדה תוך שיתוף העובדים והמנהלים בארגון את ביצועי מערכת הגנת הסביבה תוך שמירה על תחיקה ישימה. המדיניות תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי הארגון.ציוני דרך:

 • בחודש ינואר 2009 לאומי קארד קיבלה את תקן ISO 14001 ממכון התקנים.

 • לאומי קארד הינה החברה הפיננסית הראשונה המחזיקה בתקן.

 • בחודש ספטמבר 2009 הוענק ללאומי קארד ציון "ירוק לשבח" של The Marker במסגרת כנס 100 החברות הכי משפיעות במשק הישראלי.

 

 

לאומי קארד למען הלקוחות

 

 • שירות דפי פירוט דיגיטליים מחליף את השימוש בנייר ומציע ללקוחות החברה לקבל את פירוט החשבון החודשי ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני. לקוחות המשתמשים בשירות מונעים זיהום סביבתי מיותר.

 

 • שירות עיגול ותרומה לטובה מאפשר לעגל את התשלום בכרטיס האשראי של לאומי קארד ובכך לתרום למגוון עמותות וארגונים מקומיים, ביניהם גם גופים הפועלים להגן על הסביבה.
 

פעילות פנים ארגונית

 • לאומי קארד מחזיקה בתקן הבינלאומי הסביבתי ISO 14001  החל משנת 2009. התקן מחייב את החברה לעמוד בתנאים מחמירים במגוון נושאים סביבתיים, כגון: מחזור, צמצום פסולת ופליטת מזהמים וכן חיסכון באנרגיה ומים. לאומי קארד הינה החברה הפיננסית הראשונה אשר אימצה את התקן ויישמה אותו בהצלחה במשרדי החברה.


  במסגרת הפעילות הותקנו בקרים לחיסכון בחשמל, הוחלפה תאורה קיימת לתאורה חסכונית, הותקנו חסכמים בברזי החברה לצמצום צריכת המים, הוצבו מתקני מחזור לאיסוף פסולת והטמנה בטוחה כגון: סוללות, מכלי משקה, נייר וקרטון, היגיינה נשית, פסולת בניין, פסולת אלקטרונית, שמן מטבחים, תרופות ונורות. חלק מהפחים הייעודיים משמשים את העובדים לנקודות איסוף מבתיהם, בעיקר בנושא פסולת אלקטרונית, סוללות ותרופות. הפסולת מועברת למחזור ו/או להטמנה באתרים מורשים בהתאם. בנושא צמצום תצרוכת הדלק של צי הרכבים יושם נוהל הגבלת הקילומטראז' לעובדים אשר מותאם אישית לכל עובד בהתאם למקום מגוריו. בנוסף, בוצעו פעולות יזומות לכיבוי צרכני חשמל עיקריים, כגון: מערכת המיזוג והתאורה, בשעות קבועות. במהלך השנה החולפת יושם מעבר מערכות המחשבים בארגון למערכת VDI, מהלך זה הביא לחסכון נוסף בתצרוכת החשמל של הארגון.


 • נושא איכות הסביבה מוטמע כיום בקרב כל עובדי החברה על ידי לומדה ייעודית אותה העובד מחוייב לעבור מדי שנה, כמו כן מדי תקופה מועברים תכנים אודות הפעילות בערוצי התקשורת הפנימיים, הן בפורטל החברה והן בפרסומים שמפורסמים מעת לעת במייל היומי.


  לאומי קארד למען הקהילה

בשנת 2013, הוקם גג סולרי ב"כפר עופרים" רמת השרון (התקנת הפנלים בוצעה בשיתוף חברת "סאן פאוור"). בגג ייעודי בכפר, הוקם גג סולארי לטובת ייצור חשמל עצמי וחיסכון בצריכת החשמל.

חזון פרוייקט זה הינו לקדם עקרונות של פיתוח כלכלי-קהילתי-סביבתי, תוך מתן דגש על ייצור הכנסה עצמית לטובת הפנימייה, בהשקעה סביבתית משמעותית ארוכת טווח. המערכת תייצר מדי שנה כ- 25,000 קווט"ש אשר יביאו לחיסכון בתצרוכת החשמל מחברת החשמל ולהקטנת הוצאות החשמל של הכפר ב-20 שנים הבאות.

 
דירוג מעלה - בדירוג שפורסם ב-29 ביוני 2016, דורגה לאומי קארד בדירוג פלטינה+


בפרק הסביבתי, בתחום איכות הסביבה וניהול אסטרטגיה, דורגה לאומי קארד בציון 10 מתוך 10. 

חזרה לעמוד אודות לאומי קארד

 • שתפו