סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים
Skip Navigation Links דף הבית אודות לאומי קארד דוחות כספיים שנתיים
דוחות כספיים לאומי קארד

דוחות כספיים

ארכיון דוחות שנתיים ורבעוניים של חברת לאומי קארד בע"מ

 

 המידע בעמוד זה נמצא עדיין בתהליך הנגשה. לפניות בנושא נגישות בלאומי קארד

 

 

שנת 2018


 דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2018 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שלישי 2018  גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2018 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)


 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2018 בפורמט XBRL דוח כספי לרבעון שני לשנת 2018 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שני 2018  גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

 דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2018 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל (המסמך מונגש)


 דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2018 בפורמט XBRLדוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2018 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf 

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2018  גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2018 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2018 בפורמט XBRL

 

שנת 2017

דוח כספי שנתי לשנת 2017 לצפייה במסמך מונגש לחצו פה
גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2017 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים לצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2017 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdfלצפייה במסמך מונגש לחצו פה

דוח כספי לשנת 2017  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

דוח כספי לציבור לשנת 2017 בפורמט XBRL


דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2017 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שלישי 2017  גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2017 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

 
 
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2017 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2017  גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2017 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

 

שנת 2016

דוח כספי שנתי לשנת 2016 

גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים 

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לשנת 2016  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל


  

דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שלישי 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2016  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל


 

דוח כספי לרבעון שני לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון שני 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2016  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

 

דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2016 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים - רבעון ראשון 2016 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2016  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

 

שנת 2015

דוח כספי שנתי לשנת 2015 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

גילויים פיקוחיים נוספים: דוח שנתי לציבור על טיפול בתלונות לשנת 2015 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דרישות גילוי המפורטות בנדבך 3 וגילוי נוסף על סיכונים לשנת 2015  גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf
גילויים פיקוחיים נוספים  גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לשנת 2015   דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל


דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2015  דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2015  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שלישי   דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2015  דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2015  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שני  דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

 

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2015  דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2015  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון ראשון   דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

שנת 2014

דוח כספי שנתי לשנת 2014 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לשנת 2014   דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזלגילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2014 דוח כספי לרבעון שלישי 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2014 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2014 - קובץ אקסל

 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שלישיגילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שלישי - קובץ pdf ​ 

דוח כספי לרבעון שני לשנת 2014 דוח כספי לרבעון שני 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2014 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2014 - קובץ אקסל

 גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון שניגילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון שני - קובץ pdf ​ 

דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2014 דוח כספי לרבעון ראשון 2014 - קובץ pdf

דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2014 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2014 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - רבעון ראשון גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל רבעון ראשון - קובץ pdf

שנת 2013

​​דוח כספי שנתי לשנת 2013 דוח כספי שנתי 2013 - קובץ pdf
דוח כספי שנתי לציבור לשנת  2013 דוח כספי שנתי לציבור 2013 - קובץ אקסל
גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל גילויים פיקוחיים נוספים: גילוי נוסף לפי נדבך 3 של באזל - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2013 דוח כספי לרבעון שלישי 2013 - קובץ pdf
 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2013  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2013 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2013 דוח כספי לרבעון שני 2013 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2013 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2013 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2013 דוח כספי לרבעון ראשון 2013 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2013  דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2013 - קובץ אקסל
 
 

שנת 2012

דוח כספי שנתי לשנת 2012דוח כספי שנתי 2012 - קובץ pdf

 דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2012דוח כספי שנתי לציבור 2012 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2012דוח כספי לרבעון שלישי 2012 - קובץ pdf
 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2012דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2012 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2012דוח כספי לרבעון שני 2012 - קובץ pdf
 דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2012דוח כספי לציבור לרבעון שני 2012 - קובץ אקסל
 דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2012 דוח כספי לרבעון ראשון 2012 - קובץ pdf
 דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2012דוח כספי לרבעון ראשון 2012 - קובץ אקסל

שנת 2011

 

דוח כספי שנתי לשנת 2011  דוח כספי שנתי 2011 - קובץ pdf

דוח כספי שנתי לציבור  לשנת 2011  דוח כספי שנתי לציבור 2011 - קובץ אקסל
 דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2011דוח כספי לרבעון שלישי 2011 - קובץ pdf

 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2011  דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2011 - קובץ אקסל
 דוח כספי לרבעון שני לשנת 2011דוח כספי לרבעון שני 2011 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2011 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2011 - קובץ אקסל
 דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2011 דוח כספי לרבעון ראשון 2011 - קובץ pdf

 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2011  דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2011 - קובץ אקסל

שנת 2010


דוח כספי שנתי לשנת 2010דוח כספי שנתי 2010 - קובץ pdf
דוח כספי שנתי לציבור  לשנת 2010 דוח כספי שנתי לציבור 2010 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2010דוח כספי לרבעון שלישי 2010 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שלישי לשנת 2010 דוח כספי לציבור לרבעון שלישי 2010 - קובץ אקסל
דוח כספי לרבעון שני לשנת 2010דוח כספי לרבעון שני 2010 - קובץ pdf
דוח כספי לציבור לרבעון שני לשנת 2010 דוח כספי לציבור לרבעון שני 2010 - קובץ אקסל
 דוח כספי לרבעון ראשון לשנת 2010 דוח כספי לרבעון ראשון 2010 - קובץ pdf
 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2010 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2010 - קובץ אקסל

 

שנת 2009


דוחות כספיים שנתיים לשנת 2009 
 דוח כספי שנתי לציבור לשנת 2009דוח כספי שנתי לציבור 2009 - קובץ אקסל
דוח כספי  לרבעון שלישי לשנת 2009דוח כספי לרבעון שלישי 2009 - קובץ pdf
 דוח כספי לרבעון שני לשנת 2009דוח כספי לרבעון שני 2009 - קובץ pdf
 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון לשנת 2009 דוח כספי לציבור לרבעון ראשון 2009 - קובץ pdf

 

שנת 2008

דוחות כספיים שנתיים לשנת 2008דוחות כספיים שנתיים 2008 - קובץ pdf
דוח כספי  לרבעון שלישי לשנת 2008 דוח כספי לרבעון שלישי 2008 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שני לשנת 200דוח כספי לרבעון שני 2008 - קובץ pdf
דוח כספי  לרבעון ראשון לשנת 2008 דוח כספי לרבעון ראשון 2008 - קובץ pdf

 

שנת 2007


דוחות כספיים שנתיים לשנת 2007דוחות כספיים שנתיים 2007 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שלישי לשנת 2007 דוח כספי לרבעון שלישי 2007 - קובץ pdf
דוח כספי לרבעון שני לשנת 200
דוח כספי  לרבעון ראשון לשנת 2007 דוח כספי לרבעון ראשון 2007 - קובץ pdf

 

שנת 2006

דוח כספי  לרבעון ראשון לשנת 2006 דוח כספי לרבעון ראשון 2006 - קובץ pdf

 

 

חזרה לעמוד אודות לאומי קארד