סגור לידיעתך: אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה לפרטים נוספים

הקוד האתי

 

המציאות העסקית בה פועלת לאומי קארד, והמחויבות שלנו כעובדים בארגון מוביל במשק, הובילו אותנו לגיבוש קוד אתי.


הקוד האתי של לאומי קארד מבטא את חמשת הערכים אותם אימצנו ושעל פיהם אנו שואפים לפעול:

ערכי הקוד האתי 


מטרתו של הקוד היא להגדיר את כללי ההתנהגות ודרכי הפעולה הנגזרים מערכים אלה. הוא נועד לכוון את כלל העובדים לבחור באופני פעולה רצויים במסגרת עבודתם ולסייע בהתמודדות עם סוגיות אתיות, ברוח ערכי לאומי קארד.


הקוד מתייחס לכל סוגי הממשקים של לאומי קארד: עובדים, לקוחות, ספקים, מתחרים, הסביבה והקהילה בה פועלת החברה.


הקוד האתי של לאומי קארד


חזרה לעמוד אודות לאומי קארד

  • שתפו