אבטחת האתר

אבטחת האתר

 

לאומי קארד רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיותו.
במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי האבטחה המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום. 

נתקלתם במקרה חריג?
שילחו דוא"ל למחלקת אבטחת המידע של לאומי קארד בכתובת abuse@leumi-card.co.il.
תיבת דואר אלקטרוני זו מיועדת לפניות בנושא חשד הונאות בלבד,  פניות שירות יש להשאיר בעמוד "צור קשר"

בנוסף נעשות הפעולות הבאות:

 1. הצפנת המידע, אשר עובר בין המחשב של הלקוח לבין המערכות הממוחשבות של החברה.
 2. הקפדה על זיהוי הלקוח בשם משתמש ובסיסמא בעת הרישום למערכת ובעת השימוש בשירותים השונים.
 3. הקפדה על החלפת הסיסמא של הלקוח כל 3 חודשים.
 4. הקפדה על חסימת הלקוח במידה ולא ביצע שימוש באתר במשך 3 חודשים.
 5. הקפדה על חסימת חשבון משתמש במידה ונעשו בו מספר ניסיונות כניסה כושלים ברציפות.
 6. הקפדה על זיהוי המשתמש באמצעות שאלות זיהוי וקוד אינטרנט בתהליך שחזור הסיסמה.
 7. הקפדה על ניתוק יזום במידה והלקוח נכנס למערכת אך לא ביצע בה כל פעילות במשך מספר דקות.

מדיניות פרטיות

כמו כן, במסגרת מדיניות החברה לשמירה על פרטיות הלקוח, לאומי קארד לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודות לקוחותיה, כפי שנמסר לה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמת הלקוח בלבד ובמידה והנתונים דרושים לשם אספקת שירותים ללקוח ובהתאם לבקשתו*.

כיצד ניתן לשמור על פרטיות המידע

לקוח נכבד, להלן אמצעים נוספים לשמירה על סודיות המידע שלך:

 1. הזהר מהודעות דוא"ל מזוייפות. למידע נוסף בנושא
 2. שים לב: לעולם אל תמסור את סיסמתך לאדם אחר.
 3. בשום מקרה לא תתבקש, באופן יזום על ידינו, לנקוב בסיסמתך בטלפון.
 4. הקפד להחליף את סיסמתך בתדירות גבוהה למניעת גילויה. בכל מקרה בו קיים חשש כי הסיסמה ידועה לגורם נוסף החלף אותה מיד.
 5. הקפד לזהות את אתר לאומי קארד ואת מנעול האבטחה בטרם תקליד את נתוניך האישיים.
 6. הקפד לצאת מן השירות באופן מסודר עם סיום פעילותך באתר.
 7. במידה ומתעורר חשד כלשהו לגבי אי תקינותו של תהליך הרישום ו/או הגלישה, אנא הקפד להודיע למרכז שירות הלקוחות של לאומי קארד.

יציאה מהאתר:
1. בסיום הגלישה באתר, במיוחד בעת גלישה ממחשב מזדמן, לחץ על כפתור "יציאה" הממוקם בחלק העליון של המסך מצד ימין.
2. בכל מקרה, לאחר 15 דקות של אי-פעילות באתר, ינותק החיבור למערכת באופן אוטומטי.

* המידע בדבר תנאי השימוש באתר לאומי קארד והמידע בדבר מדיניות החברה לשמירה על פרטיות הלקוח הנו חלקי בלבד ורק תנאי השימוש המלאים באתר החברה מחייבים וניתן לעיין בהם בשלבי הרישום לשירות.