Skip Navigation Links לאומי קארד לעסקים ראשי הטבות חבילת פרסום חינם לעסק

חבילת פרסום חינם לעסק

 

לאומי קארד מאפשרת לכם לפרסם הטבות ייעודיות באמצעות ניוזלטר והודעות הנשלחות ללקוחותיה
בנוסף, ההטבות תפורסמנה באפליקציה ובאתר לאומי קארד.

חבילת הפרסום כוללת:

 

  • חשיפה ללקוחות רלוונטיים לפי פילוח גיאוגרפי, ממוקד דפוסי צריכה
  • ניתן לפרסם את המבצעים בחלוקה לפי סיווגים שונים
  • פרסום מבוסס מיקום וקירבה לבית העסק, המוצג ללקוחות פוטנציאליים, באפליקציית לאומי קארד

כן, אני רוצה לפרסם

*ההשתתפות והזכאות לתכנית ההטבות נתונה לשיקול דעתה של לאומי קארד. *פרסום ההטבות יישלח ללקוחות הרשומים לשירות בלבד. *ייתכן וההטבות תישלחנה ללקוחות אשר אינם עומדים בקריטריונים שבחרת. *במידה וכמות החשיפות על פי הסיווג שנקבע על ידיך קטנה מדי, תגדיל לאומי קארד, בהתאם לשיקול דעתה, את כמות החשיפות גם ללקוחות אשר אינם עומדים בסיווג. *לאומי קארד רשאית לשנות או לבטל את ההטבה ו/או את שיתוף הפעולה בכל עת.