המידע העסקי שלי

כניסה עם תעודת זהות

מספר זהות או דרכון
מספר בית העסק ?
או
פעולות בשירות עצמי הצטרפות לערוצים דיגיטליים שירותי סליקה ואשראי כלים לשיווק והטבות מידע שימושי

הסכם בית עסק

 

הסכם בית עסק הוא ההסכם המחייב כל בית עסק המקבל שירותי סליקה בלאומי קארד.
ההסכם מפרט את תנאי החוזה וההתקשרות של בית העסק עם לאומי קארד.

  • בהסכם בית עסק מפורטים התנאים המחייבים את לאומי קארד כסולק ובית העסק כנסלק.
  • מטרת ההסכם היא להבהיר ולפשט את מהות ההתקשרות בין בית העסק וחברת לאומי קארד.
  • קריאת ההסכם תקל על העבודה השוטפת ותמנע תקלות בלתי צפויות.
  • כמפורט בהסכם בית העסק, יש לעקוב אחר דפי הפירוט הנשלחים לבית העסק מדי חודש וכוללים עדכונים נוספים והערות.
  • חוברת ההנחיות והתפעול הינה חלק בלתי נפרד מהסכם בית העסק.

להסכם בית עסק